,

Γαλανοπούλου Χριστίνα

Φυλής 1 και Πύλου
12462 Χαιδάρι Αττικής
τηλ.2105320973