,

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Β., – Ε. ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε

Τηλ: 2541 022605