,

Κοκκολιός Αθανάσιος

Εθνομαρτύρων 8
50500 Σέρβια Κοζάνης
τηλ.2464022322