,

Συστεγασμένα Φαρμακεία Ε.Παπαδάκη & ΕΜΜ Παπαδάκης ΟΕ

Στρατηγού Τζανακάκη 44 Χανιά, Τ.Κ. 73134