,

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤ., – Β. ΜΑΚΡΗ Ο.Ε. “ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Τηλ: 210 6814883