,

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤ., – Β. ΜΑΚΡΗ Ο.Ε. «ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Τηλ: 210 6814883