,

Τσιούτσιας Βασίλειος

Ασκληπιού 34
42131 Τρίκαλα
τηλ.2431029828