,

Τυμπανίδου Σοφία

Εγνατία 9
54626 Θεσσαλονίκη
τηλ.2310522155