,

Φαρμακείο Αγγελικής Διπλού & ΣΙΑ ΟΕ

Φαρμακείο Αγγελικής Διπλού  & ΣΙΑ ΟΕ

Εγνατίας 28

57021 Ασπροβάλτα

Τηλ 2397022515