Φαρμακείο Αρβανίτη Χριστίνας

14564 Κηφισιά Αττικής
τηλ 2106256853