ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ – www.heals.gr

Μάρκου Μπότσαρη 88  

56444 Θεσσαλονίκη 

Τηλ 2310813888