,

Φαρμακείο Γκιούρδας Χριστίνας

Βουτσινά 65

15561 Χολαργός

Τηλ 2106528036