,

Φαρμακείο Δίτσου Λάζαρου

Αγίου Δημητρίου 28 Έδεσσα

Τηλ.: 2381027741