,

Φαρμακείο Δημότσης Μαρίας

Έναντι Νοσοκομείου Λαμίας

35100 Λαμία

Τηλ 2231033633