Φαρμακείο Καβακάσαλη

Λεωφόρος Δημάρχου Μεταξά Αγγέλου 7
16675 Γλυφάδα
τηλ. 2108981969