,

Φαρμακείο Καλδρυμίδη

Λεωφόρος Μαραθώνα 5α

14563 Δροσιά Αττική

τηλ 2108132722