,

Φαρμακείο Καλούδη Ελένης

Εθνικής Λευκίμης 5Α   Τρία Γεφύρια

49100 Κέρκυρα

Τηλ 2661020376