ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΟΕΝ ΟΕ

Άνθιμου Γαζή 1  

41222 Λάρισα  

Τηλ 2410535260