,

Φαρμακείο Κουρτίδου Σωτηρίας

Ανατολικής Θράκης 76

54453 Τούμπα Θεσσαλονίκης

Τηλ 2310912935