Φαρμακείο Κωνσταντέλλου Αθηνά

Μεσολογγίου 23
13562 Αθήνα
τηλ 2102317121