,

Φαρμακείο Κωνσταντινόπουλου Ιορδάνη

Αριστοτέλους 23

59300 Αλεξάνδρεια

Τηλ.: 2333026434