ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΜΥΡΣΙΝΗ

Κοδρικτώνος 2  

11257 Αθήνα 

Τηλ 2108820730