,

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΡΑΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ – ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Γ.

Τηλ : 2396022095

ΤΚ 57006