,

Φαρμακείο Μαρία Τοπαλίδου

Βασ. Κωνσταντίνου 43
60062 Κορινός
τηλ. 2351042303