Φαρμακείο Μαστροδήμου Χρυσούλα

Αεροπορίας 4
57001 Θέρμη
τηλ 2310465502