,

Φαρμακείο Μαστροδήμου

Ελληνικής Αεροπορίας 4

57001 Θέρμη

τηλ 2310465502