,

Φαρμακείο Μιχαήλ Δήμητρας

Ράμναλη 2

57200 Λαγκαδάς

τηλ . 2394022341