Φαρμακείο Μιχαηλίδου Έλενα

Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 32
54639 Θεσσαλονίκη
τηλ 2310825465