,

Φαρμακείο Μιχαηλίδου Έλενα

Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 32
54639 Θεσσαλονικη
τηλ 2310825465