Φαρμακείο Μουρίκη 

Πειραιώς 180 17778 Ταύρος Αθήνα
τηλ. 2103454700