,

Φαρμακείο Μπασόγλου Ανδρέα

Μακροχωρίου 1

Καλαμαριά Θεσσαλονίκη

Τηλ 2310436323