ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ

25ης Μαρτίου 50  

13231 Πετρούπολη  

Τηλ 2105021394