Θεόδωρου Νάτσινα 45

54249 Θεσσαλονίκη

2310302964