,

Φαρμακείο Παναγιωτίδη Σωκράτη & ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος πηγής και 17 Νοέμβρη

15127 Μελίσσια

Τηλ 2108045368