Φαρμακείο Παπαναστασίου Ιωάννης

Φαρμακείο Παπαναστασίου Ιωάννης
Κωνσταντινουπόλεως 80 Ιπποκράτειο
54642 Θεσσαλονίκη
τηλ 2310831614