Φαρμακείο Πετρίδη Αναστασία

Καραολή και Δημητρίου 17, 57001 Θέρμη
τηλ 2310463396