,

Φαρμακείο Σακκά Ευαγγελίας

Δασκαλογιάννη 43

7310 Χανιά

Τηλ 2821056188