,

Φαρμακείο Σκορδέλη Αναστασίας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 21 Τρίλοφος

575 00

τηλ. 2392064033