,

Φαρμακείο Στήκος Αστέριος

Πολυτεχνείου 20, 56429 Ευκαρπία

τηλ 2310680935