Φαρμακείο Τατσίδη Τριανταφυλλιά ΟΕ

Αλιάκμονος 40
52200 Αργός Ορεστικό Καστοριά
τηλ 2467042862