Φαρμακείο Τατσίδη Τριανταφυλλιά ΟΕ

Αλιάκμονος 40
52200 Άργος Ορεστικό Καστοριά
τηλ 2467042862