Φαρμακείο Τατσίδη

52200 Άργος Ορεστικό
Αλιάκμονος 40 
τηλ 2467042862