,

Φαρμακείο Τατσίδη

Αλιάκμονος 40, 52200 Άργος Ορεστικό Καστοριάς

τηλ 2467042862