Φαρμακείο Τερζίδου Αρετή

Σωκράτους 17
55134 Καλαμαριά
τηλ 2310481250