Φαρμακείο Φραγκούλη Αναστασία

Λεωφόρος 14ης Μαΐου 16, Αλεξανδρούπολη
τηλ.2551026204