Φαρμακείο Χάτσιος Γρηγόριος

Μητροπούλου 9
54642 Θεσσαλονίκη
τηλ 2310840148