,

Φαρμακείο Χαραλάμπους Νικολάου

Βας.Όλγας 152

54645 Θες/νίκη

Τηλ 2310831245