,

Φαρμακείο Χαριζάνη Μαρία

Γραβιάς 38 54645 Θεσσαλονίκη
τηλ 2310814787