Φαρμακείο Χασομέρη Μαρίας

18120 Αθήνα
Αθηνάς 24
τηλ 2114148851