ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – www.gohealthy.gr

Ηλιουπόλεως 186 και Φιλαδέλφειας 21 

17237 Υμηττός 

Τηλ 2109702000