ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 35

54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310278544